Per què preparar-se?

Després de molt temps sense cap convocatòria, la Generalitat té previst convocar properament 598 places.

Requisits per a presentar-se

Estar en possessió del tíol de batxiller o tècnic o equivalent.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell C2.

QUÈ T'OFERIM?
  • Classes online i sessions periòdiques presencials.
  • Preparació completa del temari i supòsits pràctics.
  • Realització periòdica de proves com les que et trobaràs en l’oposició.
  • Tot el material didàctic.

Horaris

Del 7 de novembre de 2023 al 9 de maig de 2024

Tots els dimarts i dijous, per vidoconferència, de 19,30 a 21,30 h. Sessions presencials periòdiques els disssabtes al matí al nostre centre

X