Cursos
d'ÀCTIC
MITJÀ
i d'ÀCTIC
AVANÇAT

Per què preparar-se?:

L’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació (ÀCTIC) és un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements, habilitats i actituds a l’hora de fer un ús segur i crític de les TIC. Recentment, s’ha suprimit el mínim d’edat de 16 anys: es pot obtenir el certificat ÀCTIC mentre s’estigui cursant l’educació obligatòria.

Aconseguir el certificat ÀCTIC és un requisit indispensable a l’hora de cercar feina a qualsevol sector o d’augmentar la puntuació en una oposició. A més a més, no té data de caducitat.

ACTIC MITJÀ

T’oferim un curs interactiu on trobaràs tot el temari actualitzat amb continguts teòrics i vídeos pràctics per treballar totes les competències de l’ÀCTIC MITJÀ:

C1. Cultura, participació i civisme digital.
C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3. Navegació i comunicació en el món digital.
C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de dades.
C8. Presentació de continguts.

ACTIC AVANÇAT

T’oferim un curs interactiu per a treballar les competències C4 (Tractament de la informació escrita) i C6 (Tractament de la informació numèrica) que corresponen als programes d’ofimàtica de Word i Excel. El curs de l’ÀCTIC AVANÇAT és interactiu i segueix el temari que s’ha actualitzat recentment.

Cada competència té un mòdul introductori amb els continguts de l’ÀCTIC MITJÀ, per si necessites repassar o recordar competències ja assolides. Les dues competències s’imparteixen a través de vídeos on s’expliquen continguts complexos pas per pas i de manera amena.

HORARIS DE CLASSES PRESENCIALS I ONLINE

PRESENCIAL:

Dimecres: 

MATÍ, de 9:30 a 11:00 h

TARDA, de 16:30 a 18:00 h

Àctic mitjà (continguts)

Àctic mitjà (continguts)

ONLINE:

Dimecres: 

TARDA, de 18:15 a 19:35 h

TARDA, de 19:30 a 20:30 h

Àctic avançat (resolució de dubtes)

Àctic mitjà (continguts)
Per què amb nosaltres?
Les quotes

Aprofita
els nostres preus
promocionals
Només fins el 31 de juliol
X